SSM pri SAV / SSM, SAS

Vitajte!

Vitajte na stránkach Slovenskej spoločnosti pre mechaniku pri SAV. Členovia Spoločnosti sú pravidelne informovaní o všetkých akciách, ktoré Spoločnosť usporiada, prostredníctvom pozvánok, na tejto stránke a aj bulletinom. Z členstva v Spoločnosti im vyplývajú práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v stanovách.

Welcome!

Welcome to the Slovak Society for Mechanics, SAS. The members of the Society are regularly knowledgeable about all activities, which are organised by our Society using of the invitation cards, on this website and in the bulletin too. Some rights and duties follow from the membership in the Society. These rights and duties are listed in the statutes of the Society.